Sierpień 31, 2020

Jak skutecznie wyszukać psychologa współpracującego z NFZ w moim regionie?

Radzenie sobie z problemami wymaga zdolności umiejętnego zarządzania naszymi wewnętrznymi zasobami. W niektórych sytuacjach nie radzimy sobie jednak, jeżeli jesteśmy zdani wyłącznie na własne siły. Jeżeli […]
Sierpień 26, 2020

Plusy posiadania telefonu na abonament

Smartfon w XXI wieku przejął wiele funkcji. Stał się naszym mobilnym biurem, zapewnia nam kontakt ze znajomymi, a także odpowiada za planowanie wielu podróży. Aby móc […]
Lipiec 29, 2020

Jak tłumaczyć ustawy

Michał Anioł powiedział: „nie należy lekceważyć drobnostek, bo od nich zależy doskonałość”. George Bernard Shaw zaś zauważył kiedyś: „ideały są jak gwiazdy. Jeśli nawet nie możemy […]
Lipiec 20, 2020

Organizacja pracy tłumacza – jak usprawnić swoją pracę?

Dobra organizacja pracy to żadna błahostka, czasem decyduje o powodzeniu całego zawodowego przedsięwzięcia. Dlatego też warto się starać o to, by wypracować sobie jak najlepszy system […]