Wszystko co musisz wiedzieć o zdrowym odżywianiu
Maj 11, 2020
Jak sprawdzić stan techniczny samochodu przed wyjazdem za granicę?
Czerwiec 29, 2020

Kto wydaje prawo jazdy międzynarodowe?

Kto wydaje prawo jazdy międzynarodowe

Prawo jazdy to jeden z najbardziej użytecznych i potrzebnych dokumentów w codziennym życiu. Może zdarzyć się tak, iż potrzebować będziemy międzynarodowego prawa jazdy- można je otrzymać jedynie w sytuacji, gdy posiadamy krajowy dokument uprawniający do prowadzenia pojazdów. Jakie jeszcze wymogi wiążą się z wydaniem międzynarodowego prawa jazdy i kto je wydaje?

Po co nam międzynarodowe prawo jazdy i kto je wydaje?

Na drogach Polski oraz na drogach szeroko pojętej Europy wystarczy nam zwykłe, polskie prawo jazdy. Dokument jakim jest międzynarodowe prawo jazdy będzie wymagany w krajach, które nie są państwami- stronami konwencji o ruchu drogowych. Będzie nam ono potrzebne np. w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie lub w Nowej Zelandii. Podmiotem uprawnionym do wydawania międzynarodowego prawa jazdy jest starosta. Starosta ma możliwość wydania takiego prawa jazdy na podstawie kserokopii krajowego prawa jazdy, jaką przedkłada się w urzędzie. do Tej kserokopii dołączyć jeszcze trzeba odpowiedni wniosek oraz fotografię w formacie 3,5 na 4,5 centymetrów, w lewym profilu. Dokumenty powinny być dodatkowo opatrzone klauzulą:

„Oświadczam, że zostałem pouczony, iż za złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia lub zatajenie w nim prawdy – na podstawie art. 233 § 1kk grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech”.

Do wymienionych powyżej dokumentów trzeba jeszcze dołożyć potwierdzenie wykonania opłaty w wysokości 35 złotych.

Międzynarodowe prawo jazdy- co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Jedną z ważniejszych kwestii dotyczących międzynarodowego prawa jazdy jest okres jego ważności. Prawo jazdy to jest ważne przez czas 3 lat i po upływie tego okresu trzeba ponownie starać się o ten dokument. Jeśli krajowe prawo jazdy jakie posiadamy ma krótszy termin ważności, to międzynarodowe prawo jazdy nigdy nie może być dłużej ważne niż to krajowe. Gdy złożymy wniosek o międzynarodowe prawo jazdy, będziemy posiadaczami tego dokumentu najpóźniej po upływie trzech dni roboczych od daty złożenia wniosku. Podstawą prawną dla międzynarodowego prawa jazdy jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Generalną zasadą jest, że międzynarodowe prawo jazdy uznają kraje, które są stronami Konwencji Wiedeńskiej i Genewskiej. Dokument obowiązuje też w krajach, które nie są stronami konwencji. Międzynarodowe prawo jazdy jest niczym innym jak odpisem polskiego prawa jazdy przetłumaczonym na kilka języków i wydawanym w formie książeczki. Międzynarodowe prawo jazdy nigdy nie jest dokumentem samodzielnym, jest wymagane na podstawie polskich uprawnień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *